Wachtlijst extramuraal

Geen wachtlijst voor de thuiszorg bij Roomburgh!

Door onze kleine schaal en grote flexibiliteit hebben wij geen wachtlijst voor extramuraal. Dus geen wachtlijst voor uw thuiszorg of huishoudelijke hulp vanuit de WMO.