Mantelzorgbeleid Roomburgh

Belang van mantelzorg

Mantelzorger worden is geen keuze. Het is een rol die voor veel mensen als vanzelf ontstaat in reactie op de hulpvraag van een naaste. Vaak betreft het hier directe familieleden maar ook vrienden kunnen deze rol vervullen. Mantelzorg maakt het mogelijk dat cliënten langer in staat zijn het eigen leven te leiden en zorg en ondersteuning ontvangen die via een professionele weg niet of nauwelijks te verkrijgen is. De invulling die de mantelzorger geeft aan deze rol is veelal niet op basis van afspraken maar op basis van noodzaak. Mantelzorgers vormen een belangrijke, continue factor in het leven van cliënten en mantelzorg bieden geeft meestal voldoening, maar het brengt ook specifieke spanningsvelden met zich mee. Mantelzorger willen serieus genomen worden in het (zorg)proces van de cliënt waar zij als ervaringsdeskundige onderdeel van uitmaken maar hebben daarnaast te maken met het uit handen geven van zorgtaken. Wij begrijpen dit heel goed als Roomburgh organisatie.

Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van Roomburgh draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Kwaliteit van leven wordt namelijk o.a. bepaald door het hebben van zinvolle relaties.

Het samenspel, het SOFA-model

De verhouding tussen cliënt, mantelzorger en zorgprofessional worden ook het samenspel genoemd. Het betreft hier verschillende rollen die gedurende het zorgproces kunnen veranderen en onderhevig zijn aan verschillende factoren. Om de verschillende factoren die op het samenspel van invloed zijn te duiden wordt gebruik gemaakt van het SOFA-model. De vier rollen die in het SOFA-model naar voren komen geven een beschrijving van de rol van de mantelzorger in het samenspel. De mantelzorger als partner in de zorg, als cliënt, als persoonlijk betrokkenen en als ervaringsdeskundige. Elke rol vraagt om een andere benadering welke per rol zal worden beschreven.

 Samenwerking (de mantelzorger als partner in zorg),  De mantelzorger is partner in zorg als hij optreedt als vertegenwoordiger of verzorger van de cliënt en daardoor fungeert als samenwerkingspartner. Goed overleg tussen mantelzorger en de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) legt een basis voor samenwerking en ondersteuning. Het is van belang dat bij de eerste kennismaking met de cliënt ook de mantelzorg betrokken is, naast de relatie met de cliënt, start hier ook de relatie met de mantelzorg. Professional en mantelzorger werken samen op gelijkwaardige basis ieder vanuit de eigen expertise. Er wordt rekening gehouden met budgettaire beperkingen van de zorg en het persoonlijk leven van de mantelzorger.

Ondersteunen (de mantelzorger als cliënt), De mantelzorger kan echter ook zelf cliënt zijn en overbelast zijn of dreigen te raken. Mantelzorgers hebben naast de rol verzorger een persoonlijke relatie met de cliënt. Om deze relatie te ondersteunen biedt Roomburgh  de mantelzorgers de ruimte en mogelijkheid om hier invulling aan te geven. De mantelzorger kan echter door overbelasting ook zelf cliënt dreigen te worden. Roomburgh organisatie probeert de mantelzorger waar mogelijk te ondersteunen. De mantelzorger het moeilijk vinden om hulp te vragen. De professional is hier alert op, helpt en geeft informatie over de van ondersteuning.

Faciliteren (de mantelzorg als persoonlijk betrokkene), Bovenal is de mantelzorger persoonlijk betrokken bij de cliënt, hij/zij is kind, partner, zus/broer of kennis van de cliënt. Roomburgh geeft cliënt en mantelzorger de ruimte om zelf invulling te geven aan de relatie. Dit wil zeggen dat mantelzorger en cliënt vrij zijn om zelf bepaalde zorgtaken uit te (blijven) voeren. De mantelzorger wordt daarnaast betrokken bij het zorgproces doormiddel van Carenzorgt, een systeem dat inzage geeft in rapportage en zorgplannen van de cliënt. Dit alles in overeenstemming met de cliënt.

Afstemmen (de mantelzorger als ervaringsdeskundige), Tot slot is de mantelzorger ervaringsdeskundige, doordat hij of zij veel weet van de cliënt. Hij kan de professionals daardoor helpen met zijn expertise. Gedurende het gehele zorgproces blijft de zorgprofessional voortdurend afstemming zoeken met de cliënt en mantelzorger en gebruik maken van diens expertise als ervaringsdeskundige.


Samenwerken het beste voor de bewoner en voor mantelzorger

De Sofa staat dus symbool voor het samenspel met mantelzorgers en Roomburgh.

Om even op de sofa te zitten voor overleg of elkaar te vragen hoe het gaat. De mantelzorger kan er op uitrusten. Maar het is ook een bank voor uitwisseling tussen professional en mantelzorger. Uitwisseling over ondersteuning van de cliënt. En indien gevraagd ook over ondersteuning van de mantelzorger, waarbij de professional van Roomburgh kan meedenken en doorverwijzen.

Als u vragen heeft over hoe Roomburgh u kan bijstaan als Mantelzorger neem dan contact op met een van onze zorgadviseurs, email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .