Zorgvisie

Wij willen in alles zorgzaam, betrokken en gastvrij zijn. Dit betekent dat wij goed luisteren en proberen te begrijpen wat echt het beste is voor onze bewoners en cliënten. Elk mens is uniek en heeft meerdere kanten zoals, psychische, sociale en religieuze kanten heeft. Roomburgh probeert een evenwicht in al deze factoren te vinden.

o       De persoonlijkheid en de levensgeschiedenis geven samen een eigen karakter aan het functioneren van de bewoner/cliënt.In het zorgproces wordt hier rekening mee gehouden. Bij het afstemmen van de zorg wordt naast wat de bewoner/cliënt aangeeft nodig te hebben ook rekening gehouden met de omgeving van de bewoner/cliënt, de familie en mantelzorgers en met de persoon van de zorgverlener, Hier wordt veel zorg aan besteed en leidt tot constant leren, aanpassen en verbeteren.

o       Roomburgh is zich bewust van het belang van mantelzorgers en vrijwilligers. Wij zullen de mantelzorgers en vrijwilligers uiteraard ondersteunen bij hun taak.

o       De bewoner/cliënt staat centraal in het zorgverleningsproces. Het zorgverlenen gebeurt op een manier dat de bewoner/cliënt zich in allerlei opzichten zo prettig mogelijk voelt of zich beter gaat voelen. Ook wordt hiermee het herstellen van het welzijn bedoeld.

De hulp die door ons wordt verleend is helpend, begeleidend, ondersteunend, adviserend en stimulerend. Bewoners/cliënten krijgen een correcte, beleefde en attente bejegening